Založ si blog

Vlastnosti nádorovej bunky

Dráma, ktorú nik nechce zažiť, no všetci ju poznáme… už po celé stáročia. Odkedy je život mnohobunkového organizmu na Zemi. V ľahkej informačnej forme prinášam základné vlastnosti národ…. nádorovej bunky. Blog sa nevenuje príčinám vzniku nádorovej bunky (tzv. neoplastickej transformácii, teda premeny normálne zdravej bunky na nádorovú), ale už konkrétnym schopnostiam nádorovej bunky. Prvé dve vlastnosti odrážajú situáciu v organizme a nádorového ochorenia v tomto organizme, zatiaľ čo ostatné sú biznisom tlupy samotných buniek. V zátvorkách uvádzam šeredné biologické výrazy;)

 

Byť iný stoj čo stoj sa nie vždy vypláca

Dilemou najmä mladších ročníkov je snaha nájsť čo najväčší počet vlastných odlišností od ostatných. Byť iný (a teda výnimočný), alebo už veriť, že som iný ako ostatní. Juchú! Neskôr dospelý človek chápe, že život je znesiteľnejší, ak je súčasťou civilizácie a prijme všetky strasti a sladkosti života v spoločnosti. Bez spoločnosti to skrátka nejde, sme sociálne tvory. Ale bacha! Aj bunky sú sociálne založené tvory! Nie sú to len škridle strechy poskladané vedľa seba. „Vnímajú“ sa viac než škridla, vnímajú to, že sú „strecha“ a prijímajú signály od tejto strechy a podľa toho sa adekvátne správajú. Žiaľ, je tu jedno „ale“, kde všetko začína a končí v biologickom svete nádorov. Každý z nás má toto „ale“ iné (genetická výbava). Na svete tak máme približne osem miliárd „ale“. Skúste nájsť „liek“ na osem miliárd potenciálnych „ale“, ktoré v ČASE podliehajú zmenám. Temer osem miliárd „ale“ meniacich sa v čase, ktoré môžeme spoločne nazvať heterogenitou nádorov. V nej začína a končí komplikácia a večná výzva v medicíne, ľudovo zvaná „rakovina“. Heterogenita vedie k rôznorodému biologickému správaniu nádorov, variabilným výsledkom v experimentálnych štúdiách už na úrovni in vitro, zlyhaniu liečby, atď. Aj napriek tomu, že sa môže jednať o ten istý typ nádorového ochorenia, ktoré môžeme označiť aj za „ochorenie génov“.

 

Narušená rovnováha

Aj váhy (časť mnohobunkového organizmu) sa môžu rozbiť na franforce. Ak odnikiaľ nefúka vietor – opravár, čo za normálnych okolností zahojí ranu a odveje (spätnoväzobná slučka), fragmenty smutne ležia na dlážke a množia sa ďalej už ako fragmenty… Alebo sa veterný opravár prihrnie, no nikdy sa neodveje a opravy sa opravujú a opravujú a opravujú… až do katastrofálnych výsledkov. (nekontrolovaný rast a delenie, ignorovanie signálov prichádzajúcich z extracelulárneho prostredia, konštitutívna schopnosť deliť sa aj bez prítomnosti mitogénnych signálov)

 

Znížená pracovná morálka

Dnešné noviny prinášajú všelijaké, len nie dobré správy. Niekto na ropnom trajekte napadol robotníka, telefónne spojenie zlyhalo. Pracovníci sa nemohli skontaktovať a zastaviť klub bitkárov pri hlavnej turbíne. Zrazu sa turbína zatriasla, keďže jej nik dlhý čas nevenoval pozornosť a všetci si vymieňali tipy, kto v bitke vyhrá. Jožko? Na Fera stavili strojári 50 eur. Koho zaujíma, že sa odpálila turbína… či nedá sa dovolať na trajekt… (neschopnosť nádorovej bunky odpovedať na regulačné mechanizmy)

Hororový prípad kanibalizmu na ulici bohatých, susedov požral obézny sused. Porušil spánkový režim človeka, prenikol cez okná ako vlamač, pretože neležal doma v posteli (strata adhézie, kohézie, zvýšená motilita, t. j. pohyb) ako my všetci, poriadkumilovní občania a spáči! (zaberanie priestoru na úkor organizmu; zachovaný bunkový cyklus zdravej bunky)

V mrakodrape (organizme) renomovanej spoločnosti nastala vzbura. Niekoľko zamestnancov sa rozhodlo predvádzať balet alá tanec Mayov, pričom iní tvrdili, že šlo o aztécky. Na celom jednom poschodí sa ozýval hluk mezoamerických civilizácií, skákajúcich po pracovných stoloch. Zatiaľ čo nič netušiacich 38 poschodí fungovalo v pracovnej dobe ako každý deň, na 26. poschodí sa uskutočnil kabaret, začal ho Jožko, Ferko s ostatnými pridali aztécke piruety, saltá robili saltá, lámal sa nábytok, prišli Inkovia s premetmi vzad i v strede, Napoleon sa rozhodol spraviť stojku podľa Saturnu, preletela lastovička cez rozbité okno nad čistým blázincom, a všetky tieto príjemné akrobatické radovánky, ktoré nedávali žiadny význam a už vôbec nie zmysel, spôsobil firme značné finančné škody. Iným slovom devastačné, pretože sa radovánky začali šíriť cez stropy, výťahy, schody a podlahy do ďalších poschodí. (neschopnosť odpovedať na regulačné mechanizmy; invazívna schopnosť prenikať do ďalších tkanív, šíriť sa krvou aj práve vďaka strate adhézie, kohézie, zvýšenej motility a zakladanie sekundárnych ložísk – metastáz)

 

Lepšie sú dávky v hmotnej núdzi

Pred sociálnym úradom sa v poslednom období zhromažďuje čoraz viac deliacich sa nádorových buniek, ktoré nevedia, čo je to pracovná aktovka, notebook či motyka. Ako sa zdá, netušia ani, čo je to pracovná pozícia. Je ich čoraz viac a sociálny úrad nie je schopný týmto dospelým bábätkám vyplatiť dávky! A ako vyzerá pracovný pohovor s nádorovou bunkou? Je to na porazenie.

„Dobrý deň, čo by ste nám o sebe povedali na začiatok?“

„Takže ja som nádorová bunka a rada sa množím.“ (proliferácia)

„Každá bunka je radšej, ak nemusí spustiť samovražedné procesy (apoptóza),“ blahosklonne potvrdil riaditeľ. „Nuž, a prečo by sme si mali vybrať práve vás?“

„Lebo sa rada delím.“

„To ste už povedali.“

„Nič iného neviem robiť.“

„Počkajte, veď ste sa hlásili na konkrétnu pracovnú pozíciu,“ zarazil sa riaditeľ.

„Áno? Fíha, a na akú?“ veselo sa spýtala bunka.

„Je to práca hepatocytu, pečeňovej bunky. Prišli ste sem, aby ste hádam pracovali?! Je to veľmi zodpovedná práca, nemôžeme ju prisúdiť nezodpovednej bunke!“

„Áno, presne tak.“

„Výborne, tak mi povedzte, prečo by sme si mali vybrať práve vás!“

„Lebo sa rada delím.“

Riaditeľ sa podráždene zamrvil v kresle. „Prepáčte, ale prakticky väčšina buniek sa rada delí. My potrebujeme bunky, ktoré zastúpia takú a takú funkciu. Vraví sa tomu diferenciácia. Keďže sa tak rada delíte, môžeme sa dohodnúť, že vám dám špecifikáciu epitelovej bunky v tkanive tenkého čreva, sektor dvanástnik. Predtým vám ešte dám kontrolnú otázku: čo očakávate od tejto práce?“

„Očakávam, že sa budem deliť. Aj moji potomkovia sa budú deliť.“

„Tak moment, epitelová bunka má svoje funkcie, ako sú funkcia vstrebávania, sekrečná…“

„Čože? Nie, ja sa chcem deliť!“

„Á, dosť už s tým delením! Vy by ste mali byť svalovou alebo nervovou bunkou! Hneď vás prejde chuť na delenie!“ zlostil sa riaditeľ trieskajúc po stole, až sa všetky ceruzky rozleteli po koberci a počarbali ho.

„Ja sa chcem deliť,“ opakovala nádorová bunka ako gramofón.

„To nič iného neviete povedať?! Počúvate vôbec, čo vám hovorím? Ste ako malé decko! Každý sa musí v živote špecializovať na nejakú aktivitu…“

„Chcem sa deliť,“ neskromne pípla.

„Primitívna bunka ste a nič viac!“ Riaditeľ konečne pochopil, že nádorová bunka nechce pracovať. Nechce sa diferencovať. A tak ju pustil a preto sa pobrala na úrad pre dávky v hmotnej núdzi, kde už stál pekelne dlhý rad deliacich sa nádorových buniek, pripomínajúcich karikatúru buniek embryonálneho štádia! (produkcia proteínov typických pre embryonálny vývoj; pozitívnou správou je, že môžu napríklad slúžiť ako biomarkery na včasnú diagnostiku pri analýze telesných tekutín u dospelého jedinca)

 

„Nesmrteľnosť“

Je to paradox, že ľudia ešte nenaplnili svoju túžbu dosiahnuť nesmrteľnosť, zatiaľ čo na druhom póle, náš nepriateľ nádor získava do určitej miery tzv. nesmrteľnosť. Pri vhodných podmienkach dokážeme dnes pracovať s nádorovými bunkami, ktoré boli získané zo zdroja, umierajúceho pred niekoľkými dekádami. Čo sa tým mieni? Prečítajte si, čo sa stalo v sliznici žalúdka:

Po niekoľkých rokoch sa nahromadili poškodené sekvencie DNA v bunke, SBS služba nestíhala opravovať, skrátka, bunka s poškodenou DNA začala produkovať podobne poškodených potomkov. Ale ba! Vôbec sa nejedná o poškodené bunky, práve naopak! Boli veľmi zvýhodnené oproti zdravým. Nielen sused na úrovni mnohobunkového organizmu závidí novú kosačku susedovi na rovnakej úrovni. Aj život na úrovni bunky môže závidieť susednej bunke. Zatiaľ čo zdravé bunky poslušne prijímajú signály z vonkajšieho prostredia, od slušných občanov – buniek v okolí, a ak treba, slušne spustia program smrti (apoptóza) a zničia samé seba bez toho, aby poškodili svojich susedov, nádorové bunky sa rehocú ich poslušnosti. Presne tak… nádorová bunka je schopná vyhnúť sa apoptóze a veselo sa ďalej deliť. Aj ona sa časom prestane deliť, ale ten čas proliferácie jej úplne stačí na to, aby spôsobila… katastrofu s devastačnými účinkami na mnohobunkový organizmus. Aj preto, že v tom už vôbec, aleže vôbec nie je „sama“…

Predstaviteľovi tzv. existenciálnej psychoterapie, Irvinovi D. Yalomovi

13.06.2024

„Viete, že Mojžiš dokázal premiestňovať vodu rukou. Predstavujem si, ako sa masy vôd v oceáne podobne rozostupujú na začiatku môjho života. Kráčam po dne, hoci neviem k akému cieľu. Dôležité je pre mňa to, aby som kráčala. Čas plynie a ja si neskôr uvedomím, že dno sa mi vzdialilo, moja cesta je vyvýšená. Krúžim okolo pätnásteho roku života, rýchlo stúpam [...]

Hanumán ukazuje, ako si budovať dôveru

19.05.2024

Ako sa píše na obálke knihy Rámájana, nesmrteľný príbeh o dobrodružstve, láske a múdrosti je ako nezastaviteľný tok rieky, voda prichádza a odchádza, obmýva brehy, skaly, kamene, napokon nás samých… bez zastavenia. Príbeh Rámu je čosi iné, úplne nové pre čitateľa, ktorý celý život siaha po knihách z majestátnej a hojne pestrej európskej knižnice, [...]

Cestou na Gabrielin pohreb

07.05.2024

Kedysi mi stačilo stáť v dlhom rade dospelých, Prepletávať sa a motať lesom tých nôh, Bolo nás vtedy veľa – deciek vzrušených Pre sladkú zmrzlinu z koruniek troch. Kedysi mi stačila k šťastiu kakaová. Za tri korunky. Túžby, sny, priania a kakaovníky časom ale zrejú, V puberte sa pridružili sériové knihy pre deti a mládež, Moje myšlienky venujem [...]

SR Kuchyňa MO systém záchytný test BAK-12  odovzdanie BAX

Nová éra nadzvukového letectva: Na Záhorie priletia prvé dve stíhačky F-16 (otázky a odpovede)

22.07.2024 18:00

Slovensko podpísalo s USA kontrakt celkovo na štrnásť kusov F-16, zatiaľ prídu dve.

Izrael / Palestína / Západný breh Jordánu /

CNN zdokumentovala brutálny útok izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu

22.07.2024 17:46

K útoku došlo niekoľko dní po tom, čo Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že 57 rokov trvajúca okupácia palestínskych území Izraelom je nezákonná.

Yvette Cooperová, labouristi, Británia

Nová britská ministerka ruší program konzervatívcov o deportáciách migrantov

22.07.2024 17:24

Plány konzervatívcov počítali s tým, že Rwanda bude za milióny libier prijímať migrantov z rôznych krajín zadržaných po nelegálnom príchode do Británie.

Šéfka Tajnej služby USA Kimberly Cheatleová

Atentát na Trumpa bol najväčším zlyhaním za desaťročia, povedala šéfka Tajnej služby

22.07.2024 17:05, aktualizované: 17:29

Pred jedným z výborov americkej Snemovne reprezentantov to uviedla šéfka služby Kimberly Cheatleová.